Καλά λίγο πολύ ο καθένας! Οι μόνες απαιτήσεις είναι:

  • Καλή μιλήσει αγγλικά. Δεν χρειάζεται να είναι γηγενείς, αλλά θα πρέπει να είναι σε
  • θέση να συνομιλούν στα αγγλικά, χωρίς κανένα πρόβλημα για τις περισσότερες
  • θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο.
  • Εξερχόμενη προσωπικότητα.
  • Καλή υγεία.
  • ποινικό μητρώο.

Φυσικά έχει ειδικές δεξιότητες ή εμπειρία, όπως η εργασία σε μπαρ και εστιατόρια, που εργάζονται με παιδιά ή γλωσσικές ικανότητες θα βοηθήσει, αλλά δεν είναι πραγματικά αναγκαία, όσο η προσέγγιση της εταιρείας με το σωστό τρόπο.